Jonas Falck – alla (tillgängliga) bilder

På museer och i böcker presenteras historiska händelser och personligheter för att bli ihågkomna. Logik, upphöjda ideal, likväl som orsak och verkan, dominerar detta förenklade universum. Som du förstår speglar inte denna metod vad som varit. Du möter en nästan-sanning som fångats i dåtidens begränsande förstoringsglas.

I dag ska de blinda fläckarna lyftas fram i ljuset och bli en del av en gemensam historia. Att åter föra in försummade händelser och personligheter blir ytterligare en akt gränsande till fantasins domän.

Någonstans här lär vi känna Jonas Falck.

Du förväntar dig att bli vilseledd. Ändå undrar du: men är det sant? Lägg då på minnet att sanningar är till för de som ser livet alltför enkelspårigt.

Våren 1962 demoleras det fallfärdiga Falcktorpet i Västernorrland och avslöjar en källare fylld av uppstoppade djur, teckningar, handskrivna brev samt en stor samling stenar och skelettfragment. Den egendomliga samlingen sägs ha varit exceptionell. I dag finns enbart fragment kvar. I detta projekt får vi ta del av konstnären och skribenten Ida Rödéns efterforskning kring Jonas Falck. Så gott hon kunnat har hon återskapat hans iakttagelser i Västerbottens inland från 1700-talets andra hälft

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: skogsmus Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: skogsmyra Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: ren

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: skogshare Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: nyckelpiga Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: öring

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: kungsörn Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: lo husfluga01

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: husspindel Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: gråvarg Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: hermelin

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: geting Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: grågås Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: gädda

fladdermus01Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: fladdermus Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: fjällröding Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: domherre

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: fjällräv Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: blåmes Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: brunbjörn

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: blåhake bi01 Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: älg

Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: aurorafjäril Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: bäver

  • October 1st, 2015