”NATURALIER”

En utställningsidé med konstnärerna Ida Rödén och Helena Piippo Larsson

I den föreslagna utställningen arbetar konstnärerna Helena Piippo Larsson och Ida Rödén med en serie insamlade naturalier – så som fossiler, stenar, grenar och kottar. I Helenas Larssons händer expanderas ofta förbisedda beståndsdelar. I teckningar och bronsavgjutningar synar hon komplexiteten i små detaljer som snart tillåts överta rummet. Ida Rödén, å sin sida, utgår från stenar och fossiler då hon tänjer i sanningskoncepten. Iklädd karaktären Jonas Falck – en missförstådd upptäcktsresande från slutet av 1700-talet – tecknar hon en värld bebodd av muterade djur och fantasifulla havsorganismer.

Helena Piippo Larsson Helena Piippo Larsson

Helena Piippo Larsson (f. 1981 i Västerås) tog sin magisterexamen i fri konst vid Umeå Konsthögskola 2011. Hon har utfört offentligt utsmyckningsuppdrag i Universitetsparken i Linköping och arbetar just nu med en konstnärlig utsmyckning i Västerås. 2010 blev hon utnämnd som Årets sverigefinska konstnär. Hon har ställt ut på ställen som Galleri Andersson/Sandström i Umeå och Stockholm, Liljevalchs Konsthall i Stockholm, Wip:konsthall i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, MADE-festivalen i Umeå, Västmanlands Läns Museum, Norrköpings Stadsmuseum, Konsthallen Örebro, Galleri Verkligheten i Umeå och Kunstraum Bethanien i Berlin. Hon bor och arbetar i Järna.

Helena Piippo Larsson Helena Piippo Larsson

Genom teckning, skulptur, video och installation återskapar Helena Piippo Larsson en specifik plats eller händelse. I utställningsrummet framträder öar och sjöar abstraherande men ändå närvarande. Intresset ligger i att lyfta fram komplexiteten hos små detaljer, återfunna i naturen. Dessa får växa sig stora och tillåts skapa nya atmosfärer som tänjer etablerade antaganden och synsätt. Helena Piippo Larsson letar efter sätt att låta naturen göra sig hörd.

Jonas Falck - a rejected explorer's observations: sidensvans Jonas Falck – a rejected explorer’s observations: husspindel Jonas Falck - a rejected explorer's observations: vessla


Ida Rödén
(f. 1981 i Härnösand) tog sin kandidatexamen i fri konst vid Umeå Konsthögskola 2009. Därefter flyttade hon till San Francisco där hon 2011 tog en magisterexamen i fri konst vid California College of Fine Arts. Sedan 2008 har hon även en magister i konstvetenskap vid Stockholms Universitet. 2014 mottog hon konstnärsnämndens ettåriga arbetsstipendium. Hon har ställt ut nationellt och internationellt på ställen som Liljevalchs Konsthall i Stockholm, Bildmuseet i Umeå, Sundsvalls Konstmuseum, OpenART i Örebro, Kunsthal Charlottenborg i Köpenhamn , NordArt i Büdelsdorf, Kunstraum Bethanien i Berlin, FILE Electronic Language International Festival i Sao Paolo, CoCA i Seattle och Wattis Institute i San Francisco. Hon bor och arbetar i Stockholm.

field guide: seeds field guide: meteroite filed guide: the impact

I sitt konstnärskap använder Ida Rödén en form av iscensatt verklighet där hon i fotografi, teckning och text utforskar hur gränser kan utvidgas, återskapas, eller helt raderas. Sanning är här ett meningslöst koncept. Du ska förvänta dig att bli vilseledd. Ändå undrar du snart: men har det hänt? Lägg då på minnet att sanningar är till för dem som ser livet alltför enkelspårigt.

www.idaroden.com

ida@idaroden.com

http://piippolarsson.se/

helena.piippol@gmail.com

  • March 4th, 2016